Discover the beauty of Nacionalni park Sutjeska

Najstariji i najveći nacionalni park u Bosni i Hercegovini dom je najvišeg planinskog vrha u zemlji, planine Maglić, i najveće i najočuvanije prašume u Evropi. Park je osnovan 1962. godine u cilju stvaranja i očuvanja istorijskog konteksta Bitke na Sutjesci iz 1943. godine sa memorijalnim kompleksom. Takođe, njegov primarni zadatak je i očuvanje biodiverziteta ovog područja, uključujući prirodne pojave poput 8 prelijepih glacijalnih jezera na planini Zelengori. Destinacija, Nacionalni park Sutjeska, implementirana je u okviru programa Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku po

Nacionalni park Sutjeska
Najstariji i najveći nacionalni park u Bosni i Hercegovini dom je najvišeg planinskog vrha u zemlji, planine Maglić, i najveće i najočuvanije prašume u Evropi. Park je osnovan 1962. godine u cilju stvaranja i očuvanja istorijskog konteksta Bitke na Sutjesci iz 1943. godine sa memorijalnim komplek
Take a self-guided tour
Kroz Dolinu heroja i srce prašume Perućice