Discover the beauty of Bratislava

Bratislava je jedným z najmenších hlavných miest v Európe, no zato má bohatú  2000 ročnú históriu. Poloha mesta v srdci Európy na brehu Dunaja predurčila Bratislavu stať sa križovatkou obchodných ciest a centrom mnohých kultúr. Najstaršie dôkazy o trvalom osídlení pochádzajú už z mladšej doby kamennej. Nie je to Paríž, Londýn ani Rím, ale návšteva slovenskej metropoly vás nesklame. Ak ste sem zavítali po dlhšom čase, všimnete si, že Bratislava v posledných rokoch zbohatla. Nie náhodou je to jedna z ekonomicky najrozvinutejších oblastí v celej EÚ. To sa odráža aj na vzhľade pamiat

Bratislava
Bratislava je jedným z najmenších hlavných miest v Európe, no zato má bohatú  2000 ročnú históriu. Poloha mesta v srdci Európy na brehu Dunaja predurčila Bratislavu stať sa križovatkou obchodných ciest a centrom mnohých kultúr. Najstaršie dôkazy o trvalom osídlení pochádzajú už z mladšej dob
Take a self-guided tour
To najlepšie z Bratislavy