Discover the beauty of Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je mesto v centre vulkánu. Výbuchy sopky zo stredu na povrch zeme vyvrhli bohaté žily drahých kovov a vzácnych minerálov. Tak toto miesto predurčili k dlhodobému a intenzívnemu spolužitiu ľudí a hôr. Medzi horami vyrástlo mesto. Štiavnica (nemecky Schemnitz, maďarsky Selmecbanya,) bola niekoľko storočí jedným z najbohatších miest v Európe. Z tu vyťaženého striebra a zlata sa stavala Viedeň a Budapešť, žila monarchia. Kedysi tretie najväčšie mesto Uhorska bolo európskym centrom baníkov a hutníkov, alchymistov a mineralógov, geodetov a kartografov, konštruktérov a staviteľov. Tu

Banská Štiavnica
Banská Štiavnica je mesto v centre vulkánu. Výbuchy sopky zo stredu na povrch zeme vyvrhli bohaté žily drahých kovov a vzácnych minerálov. Tak toto miesto predurčili k dlhodobému a intenzívnemu spolužitiu ľudí a hôr. Medzi horami vyrástlo mesto. Štiavnica (nemecky Schemnitz, maďarsky Selmecbanya,) b
Take a self-guided tour
Banská Štiavnica