Objevte krásy destinace Třebíč

Město Třebíč nacházející se v kraji Vysočina je po Jihlavě 2. největším městem v kraji a známé je zejména díky několika památkám UNESCO, které zde naleznete. Počátky města souvisejí se založením benediktinského kláštera roku 1101, ale první písemná zmínka o městě obsažená v listině opata Martina pochází až z roku 1277. Městská práva obdržela Třebíč od markraběte Karla roku 1335 a díky tomu získala i právo opevnit se hradbami a příkopy. V dobách největšího rozmachu byla Třebíč po Olomouci a Brně nejvýznamnějším střediskem na Moravě a statky zdejšího kláštera dosahovaly téměř a

Třebíč
Město Třebíč nacházející se v kraji Vysočina je po Jihlavě 2. největším městem v kraji a známé je zejména díky několika památkám UNESCO, které zde naleznete. Počátky města souvisejí se založením benediktinského kláštera roku 1101, ale první písemná zmínka o městě obsažená v listině opa
Take a self-guided tour
Za skvosty Třebíče

Připraven na další dobrodružství?