Objevte krásy destinace Terezín

Historie Terezína se začíná psát koncem 18. století, kdy bylo tehdejším císařem rakouské monarchie Josefem II. rozhodnuto o stavbě pevnosti, která by bránila její území od severu proti pronikání pruských vojsk. Od počátku byla pevnost členěna na pevnost Hlavní, Malou a opevněný prostor mezi nimi. Pevnost nebyla nikdy použita v boji a tak se po sto letech mění v posádkové město. Na okraji města můžete dodnes vidět mohutné pevnostní valy a vodní příkopy, stejně jako o něco hlouběji v pevnosti masivní kasárenské objekty. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava okupují město nacisté a obě č

Terezín
Historie Terezína se začíná psát koncem 18. století, kdy bylo tehdejším císařem rakouské monarchie Josefem II. rozhodnuto o stavbě pevnosti, která by bránila její území od severu proti pronikání pruských vojsk. Od počátku byla pevnost členěna na pevnost Hlavní, Malou a opevněný prostor mezi nimi.
Take a self-guided tour
Staré pevnostní město

Připraven na další dobrodružství?