Objevte krásy destinace Svitavy

Na českomoravském pomezí asi 430 metrů nad mořem leží město Svitavy. Pojmenováno bylo podle řeky Svitavy, kterou znal i první český kronikář Kosmas. V její blízkosti, díky kolonizaci premonstrátského kláštera v Litomyšli, vznikla osada Stará Svitava s románským kostelem svatého Jiljí. Druhou kolonizací, jejímiž nositeli byli převážně německy mluvící osadníci, vzniká v polovině 13. století Svitava Nová . Zlatým obdobím města bylo 16. století. Vzkvétala řemesla, rozvíjel se cechovní systém a město získalo důležitá trhová privilegia. Dále byl pro město klíčový rok 1781, kter

Svitavy
Na českomoravském pomezí asi 430 metrů nad mořem leží město Svitavy. Pojmenováno bylo podle řeky Svitavy, kterou znal i první český kronikář Kosmas. V její blízkosti, díky kolonizaci premonstrátského kláštera v Litomyšli, vznikla osada Stará Svitava s románským kostelem svatého Jiljí. Druh
Take a self-guided tour
Městský památkový okruh

Připraven na další dobrodružství?