Objevte krásy destinace Polička

Královské město založené českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 se díky svému umístění na historické obchodní stezce těšilo veliké prosperitě a získalo celou řadu historických práv, například právo varné, či hrdelní. Tradice varného práva se udržela dodnes a Polička je významným výrobcem piva v České republice. Pro svou důležitost bylo město opevněno hradbami, z nichž část stojí dodnes, a postavena byla také historická tvrz, která se však nedochovala. Město získalo status věnného města českých královen. Za svoji existenci prošlo mnoha krizemi, z nichž lze jmenovat obléhání

Polička
Královské město založené českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 se díky svému umístění na historické obchodní stezce těšilo veliké prosperitě a získalo celou řadu historických práv, například právo varné, či hrdelní. Tradice varného práva se udržela dodnes a Polička je významným výrobce
Take a self-guided tour
Srdcem Poličky

Připraven na další dobrodružství?