Objevte krásy destinace Most

Město se nachází v západním výběžku Českého středohoří, severozápadních Čech. Existenci původní tržní osady, pod vrchem Hněvín , potvrzuje zmínka v Kosmově kronice . Město získalo svůj název, díky zemské stezce složené ze soustavy dřevěných mostů, vedoucích skrze bažiny Komořanského jezera. Stezka, ve své době tvořila významné obchodní spojení, mezi Prahu a městem Freiberg v Sasku. Povýšení na královské město potvrdil privilegiem roku 1273 Přemysl Otakar II., čímž začala éra hospodářského rozmachu. Ta byla ve 14. století završena Karlem IV., který městu udělil povolení za

Most
Město se nachází v západním výběžku Českého středohoří, severozápadních Čech. Existenci původní tržní osady, pod vrchem Hněvín , potvrzuje zmínka v Kosmově kronice . Město získalo svůj název, díky zemské stezce složené ze soustavy dřevěných mostů, vedoucích skrze bažiny Komořan
Take a self-guided tour
Lehkým krokem po památkách města Most

Připraven na další dobrodružství?