Objevte krásy destinace Mladá Boleslav

Stará vojenská píseň Boleslav, Boleslav, překrásné město... zůstala pravdivá dodnes, dlouhá léta po svém vzniku. Město Mladá Boleslav leží v blízkosti jedné z nejkrásnějších oblastí naší vlasti, jíž předkové kdysi dali název Český ráj . Významnou epochou z hlediska rozvoje představovalo období od 2. poloviny 15. do začátku 17. století, kdy se město stalo střediskem Jednoty bratské. To se projevilo nejen v náboženském životě, ale zejména v architektuře, školství a knihtisku. Ve zdejší tiskárně na Karmeli množil začátkem 16. století své spisy i jiné Mikuláš Klaudyán, autor

Mladá Boleslav
Stará vojenská píseň Boleslav, Boleslav, překrásné město... zůstala pravdivá dodnes, dlouhá léta po svém vzniku. Město Mladá Boleslav leží v blízkosti jedné z nejkrásnějších oblastí naší vlasti, jíž předkové kdysi dali název Český ráj . Významnou epochou z hlediska rozvoje před
Take a self-guided tour
Mladá Boleslav v kostce

Připraven na další dobrodružství?