Objevte krásy destinace Havířov

Toto statutární město se 71 200 obyvateli se nachází v Moravskoslezském kraji 11 kilometrů od Ostravy. Havířov je nejmladším městem České republiky, které vzniklo na základě usnesení vlády ČSR ze dne 4. prosince 1955, kdy mu byla udělena městská práva. Jedná se o průmyslové město, zaměřené na strojní, energetické, potravinářské a gumárenské odvětví. Počátky města se datují k podzimu roku 1947, kdy byla na rozhraní Šenova a Šumbarku zahájena první výstavba domů. V roce 1948 pokračovala příprava projektové dokumentace pro další stavby a roku 1949 byly dostavěny první bytové domy

Havířov
Toto statutární město se 71 200 obyvateli se nachází v Moravskoslezském kraji 11 kilometrů od Ostravy. Havířov je nejmladším městem České republiky, které vzniklo na základě usnesení vlády ČSR ze dne 4. prosince 1955, kdy mu byla udělena městská práva. Jedná se o průmyslové město, za
Take a self-guided tour
Havířov v kostce

Připraven na další dobrodružství?