Objevte krásy destinace Břeclav

V blízkosti Břeclavi je hned několik lokalit, které byly osídleny již v pravěku a mezi nejvýznamnější patří velkomoravské hradiště Pohansko. Pravděpodobně v první polovině 11. století založil kníže Břetislav I. pohraniční hrad, který byl po něm pojmenován - odtud název Břeclav. Nové centrum se stalo jedním z nejdůležitějších správných center Moravy. Na panství se vystřídalo mnoho majitelů - od výbojných husitů až po Lichtenštejny, kterým patřily i blízké Valtice a Lednice. Během válek s Osmanskou říší a následující třicetileté války byly  Stará i Nová Břeclav téměř

Břeclav
V blízkosti Břeclavi je hned několik lokalit, které byly osídleny již v pravěku a mezi nejvýznamnější patří velkomoravské hradiště Pohansko. Pravděpodobně v první polovině 11. století založil kníže Břetislav I. pohraniční hrad, který byl po něm pojmenován - odtud název Břeclav. Nové centrum se s
Take a self-guided tour
Břeclav v kostce

Připraven na další dobrodružství?